Profiel

Het verbeteren van het fietsklimaat is voor mij geen klus of baantje, maar een belangrijk aspect van mezelf. Ik doe dit werk vanuit een persoonlijke bezieling met als doel een goede leefomgeving voor nu en de toekomst. In 1990 begon ik daarmee als vrijwilliger bij de Fietsersbond in Maastricht. Sindsdien hebben zich kennis, inzicht en visie ontwikkeld, gedreven door nieuwsgierigheid, gerichte belangstelling en opgaven die mij werden gesteld. Een opleiding heb ik onder meer gevolgd aan de Hogeschool voor Verkeerskunde in Diepenbeek (België). Ik heb gewerkt voor het onderzoeksteam van de Fietsersbond, vooral aan onderzoek op het gebied van barrières en aan benchmarking van gemeentelijk fietsbeleid (het Fietsbalansproject), en was drie jaar adviseur bij de gemeente Maastricht (Fietsplan, A2-project, Noorderbrugproject, tram Hasselt-Maastricht en meer).

In 2013 werd ik ZZP’er om voor verschillende opdrachtgevers te kunnen werken aan praktisch onderzoek en advies met betrekking tot de inhoud en uitvoering van fietsbeleid. Daarbij kan worden gedacht aan de vaststelling van fietswensen van een heel algemeen tot een heel specifiek niveau. Opdrachtgevers waren:

 • de Fietsersbond (kaderondersteuning, analyse verkiezingsprogramma’s, aanbevelingsrapporten voor fietssteden)
 • de Gemeente Meerssen (schoolroute-onderzoek, advies fietsinfraprojecten)
 • de Gemeente Maastricht (bijdrage aan fietsbeleidsplan)
 • de Provincie Limburg (ontwikkeling regionaal fietsroutenet)
 • Musée des Transports en Commun de Wallonie (bijdrage aan publicatie Ville et vélo).

Ik ben in principe beschikbaar om inbreng te leveren bij:

 • het formuleren van een beleidsvisie
 • het bepalen van knelpunten, doelen en/of maatregelen (herkenbaarheid, doorstroming, veiligheid, belevingswaarde)
 • gebiedsontwikkeling met aandacht voor de fiets (routes, voorzieningen)
 • infraprojecten (oplossingsconcepten, gebruikerseisen)
 • beoordelen van ontwerpen van fietsvoorzieningen (deelname aan workshops, overleg)
 • opstellen rapportages en beleidsdocumenten (redactie, review)
 • second opinion

Ook voor fietsexcursies in Maastricht of omgeving kunt u bij mij terecht.

Methoden die ik toepas zijn:

 • kaartonderzoek, veldonderzoek en observatie (kwalitatief onderzoek)
 • literatuuronderzoek
 • gesprekken

Voorbeelden van rapportagevormen:

 • verkenningenstudie
 • overzicht van fietswensen voor een gebied, lijn, punt of project
 • routekaart
 • variantenvergelijking
 • aanbevelingennotitie
 • SWOT overzicht

Originele begrippen: de hybride fietsroute, het dendriet-model voor gebiedsontwikkeling.
Eigen beeldbank met voorbeelden van fietsinfrastructuur.

Wilt u foto’s van mij gebruiken? Neem dan eerst contact op.

Ter ondersteuning van de fietscommunity en ter bevordering van de fietscultuur in Maastricht ben ik nog actief lid van de Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland en actief op social media (“De fietser in Maastricht & Heuvelland“).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *