Profiel

Het verbeteren van het fietsklimaat is voor mij geen klus of baantje, maar een  belangrijk aspect van mezelf. Ik doe dit werk vanuit een persoonlijke bezieling met als doel een goede leefomgeving voor nu en de toekomst. Kennis, inzicht en visie hebben zich in de loop van vele jaren ontwikkeld. Dat gaat alsmaar door, gedreven door nieuwsgierigheid, gerichte belangstelling en opgaven die mij worden gesteld. Een opleiding heb ik onder meer gevolgd aan de Hogeschool voor Verkeerskunde in Diepenbeek (België). Ik heb gewerkt voor het onderzoeksteam van de Fietsersbond, vooral aan onderzoek op het gebied van barrières en aan benchmarking van gemeentelijk fietsbeleid (het Fietsbalansproject) en was drie jaar adviseur bij de gemeente Maastricht (Fietsplan, A2-project, Noorderbrugproject, tram Hasselt-Maastricht en meer).

In 2013 werd ik ZZP’er om voor verschillende opdrachtgevers te kunnen werken aan praktisch onderzoek en advies met betrekking tot de inhoud en uitvoering van fietsbeleid. Daarbij kan worden gedacht aan de vaststelling van fietswensen van een heel algemeen tot een heel specifiek niveau. Opdrachtgevers waren de Fietsersbond (kaderondersteuning, analyse verkiezingsprogramma’s, aanbevelingsrapporten voor fietssteden), de Gemeente Meerssen (schoolroute-onderzoek, fietsinfraprojecten) en de Provincie Limburg (ontwikkeling regionaal fietsroutenet, in het bijzonder het programma van eisen daarvoor).

Ik ben in principe beschikbaar om inbreng te leveren bij:

 • het formuleren van een beleidsvisie
 • het bedenken en kiezen van doelen en maatregelen
 • gebiedsontwikkeling met aandacht voor de fiets
 • het voorbereiden of beoordelen van ontwerpen van fietsvoorzieningen
 • opstellen rapportages en beleidsdocumenten
 • second opinion

Ook voor fietsexcursies kunt u bij mij terecht.

Methoden die ik toepas zijn:

 • kaartonderzoek, veldonderzoek en observatie (kwalitatief onderzoek)
 • literatuuronderzoek
 • gesprekken

Voorbeelden van rapportagevormen:

 • verkenningenstudie
 • overzicht van fietswensen voor een gebied, lijn, punt of project
 • routekaart
 • variantenvergelijking
 • aanbevelingennotitie
 • SWOT overzicht

Originele begrippen: de hybride fietsroute, het dendriet-model voor gebiedsontwikkeling.
Eigen beeldbank met voorbeelden van fietsinfrastructuur.

Wilt u foto’s van mij gebruiken? Neem dan eerst contact op.

Tevens ben ik actief lid van de Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland en actief op social media (“De fietser in Maastricht & Heuvelland”).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *