Barrières

Als onderdeel van een actief fietsbeleid liet de provincie Gelderland een groot onderzoek doen naar barrières voor fietsers. Ik kreeg de kans dit onderzoek uit te voeren. Onderdelen waren met name kaartonderzoek, interviews en praktijkonderzoek ter plekke.

Het resultaat van het onderzoek is vastgelegd in een zeer uitgebreid rapport met onder meer beleidsaanbevelingen, inrichtingsaanbevelingen en een aantal zeer concrete voorstellen voor maatregelen.

De provincie Gelderland heeft toegezegd dit rapport te verspreiden onder de gemeenten. De inhoud heeft namelijk betrekking op verschillende schaalniveaus (binnen gemeenten, stadsregio’s, provincie). De provincie Gelderland zelf heeft in de periode erna tientallen miljoenen geïnvesteerd in fietsvoorzieningen.

Voor de Fietsersbond heb ik ook nog andere onderzoeken voor het thema barrières verricht en het inzicht verwerkt tot aanbevelingen. Deze aanbevelingen vormden de grondslag voor de kennismodule Barrièrewerking van lijninfrastructuur die te vinden is in de CROW Kennisbank onder de kop Wegontwerp bibeko en bubeko.

Ter inspiratie enkele foto’s van oplossingen die in Gelderland zijn aangetroffen:

Een heel letterlijke barrière, maar deze, op de IJsseldijk bij Velp, kan voor fietsers open.

Een heel letterlijke barrière, maar deze, op de IJsseldijk bij Velp, kan voor fietsers open.

Het spoor ten zuiden van Culemborg kan samen met een waterloop worden gekruist.

Het spoor ten zuiden van Culemborg kan samen met een waterloop worden gekruist.

Door slim kleurgebruik werd deze barrière gevoelsmatig kleiner.

Door slim kleurgebruik werd deze barrière gevoelsmatig kleiner.

De A12 verstoort de fietsroute over de Velperweg nauwelijks dankzij doorgaande woonbebouwing, een open viaduct en transparante geluidschermen

De A12 verstoort de fietsroute over de Velperweg nauwelijks dankzij doorgaande woonbebouwing, een open viaduct en transparante geluidschermen

Sommige bedrijventerreinen zou je als fietser willen vermijden, maar in Wijchen is dat anders.

Sommige bedrijventerreinen zou je als fietser willen vermijden, maar in Wijchen is dat anders.

 

Bewaren