Gemaakt verschil

De foto’s hieronder tonen voorbeelden van concrete maatregelen die met of (mede) door mijn inbreng zijn genomen:

Een rommelig gebiedje aan de rand van de wijk Mariaberg kreeg een heldere en zinvolle betekenis dankzij deze doorsteek.

Het fietspad van de Noorderbrug werd consequent verlengd tot een tweerichtingspad van maar liefst 2,5 kilometer lang met een logisch eindpunt in Maastricht-West. Op de Fort Willemweg is een groene afscheiding met de rijbaan gerealiseerd door het fietspad in een ruimere bochtstraal te laten leggen. Ook is een wat informele oversteekplaats toegevoegd op de optimale locatie wat functionaliteit en veiligheid betreft.

Bij de kruising van de Scharnerweg met de nieuwe Groene Loper is gekozen voor een rotonde in plaats van aanvankelijk geplande verkeerslichten. Daardoor beschikt Maastricht-Oost nu over een markant knooppunt dat zoveel trots oproept dat hier zelfs de officiële opening door koning Willem Alexander plaatsvond. Fietsers kunnen deze groene oase op aangename en soepele wijze doorkruisen.

Dankzij de uitvoering van mijn voorstel voor een tweerichtingsdoorsteek vanaf rotonde Groene Loper is het winkelcentrum en de gemeenteflat voor veel mensen bereikbaar zonder dat ze de Scharnerweg hoeven over te steken.

Bij het onoverzichtelijke fietspadenkruispunt bij het tunneltje onder de J.F. Kennedysingel in Maastricht werd mijn voorstel voor sterkere geleiding van fietsers uitgevoerd.

Bij deze gevaarlijke fietsoversteek tussen Beek en Geulle werd dit midden-eiland toegevoegd.

Lichtkoepel in aanbouw.

De nieuwe fietsenstalling van station Maastricht kreeg extra daglichttoetreding.

Het nieuwe vakantiepark op de Dousberg kreeg fietsverhuur. De fietsen zijn ideaal voor bezoek aan het centrum en voor ritjes in de omgeving. De verhuur loopt dan ook prima. Daardoor rijden er meer fietsers en minder auto’s in Maastricht en omgeving.

Bij het nieuwe knooppunt op de oostoever van de Noorderbrug in Maastricht werd het fietspad volgens mijn voorstel buitenom aangebracht. Daarmee is de doorstroming van het fietsverkeer optimaal en de milieuoverlast van het autoverkeer minimaal. Goed is de oplossing echter pas als fietsers voorrang krijgen ten opzichte van de Borgharenweg.

De doorgaande lijn van de historische heerbaan bij Geulle werd voor fietsers hersteld. Deze heerbaan is van cultuurhistorisch belang en vormt een praktische en aantrekkelijke fietsverbinding tussen de plaatsen Kasen, Moorveld, Geulle, Catsop, Elsloo en Stein.

Allerlei snelheidsremmende maatregelen maakten de weg tussen Bunde en Geulle een stuk veiliger.

Bij de autoluwe wegen van het plateau tussen Kasen en Geulle werden vier fietswegwijzers geplaatst.

De Beekerweg in Ulestraten werd herkenbaar en fietsbaar aangesloten op het snelfietspad om de luchthaven.

Deze beveiligde fietsstrook werd bedacht om fietsverkeer naar de wijk Sint Pieter, waaronder veel basisscholieren, beter te faciliteren.

Bij de Rijksweg in Maastricht werden de rijstroken fysiek gescheiden en 5 fietsoversteken geoptimaliseerd.

Hulp bij het doorbreken van een politiek-bestuurlijke impasse heeft uiteindelijk geleid tot aanleg van meer dan 10 kilometer van zulke rode fietsstroken in de gemeente Gulpen-Wittem.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren