Obstakels

In opdracht van de Gemeente Maastricht heb ik in 2020 een plan van aanpak gemaakt voor de sanering van voor fietsers hinderlijke obstakels. Het belangrijkste doel was het maken van een lijst met quick wins voor uitvoering in hetzelfde jaar. Aanvullend moest ook een doorkijk naar complexere gevallen worden opgesteld.

Het advies is hoofdzakelijk gericht op paalafsluitingen. Daarnaast is er bewust gestreefd naar onderkenning van andersoortige obstakels. Aldus zijn ook voorstellen gedaan voor aanpak van trottoirbanden, een wegdekovergang, bermen, een onmogelijke bocht en een complexe T-aansluiting.

Bij het plaatsen van palen in openbare bewegingsruimte dient voor fietsers een evengrote technische zorgvuldigheid in acht te worden genomen als voor auto’s bij het ontwerp van een snelwegafrit. Tegelijk verdienen zowel de fietsers als de omgeving dat het resultaat past bij de verschillende functies, de specifieke vorm en het gewenste gebruik van de plek met omgeving.