Ruimtelijke kenmerken van Zuid-Limburg

In 2015 heb ik op verzoek van de Provincie Limburg een aantal stageopdrachten geformuleerd voor vierdejaars studenten van de opleiding Built Environment van de Hogeschool Zuyd. Het ging om casusstudies met betrekking tot snelfietsroutes.

Bijgaande presentatie was onderdeel van de voorbereiding van de studenten op deze casussen: Ruimtelijke kenmerken Zuid-Limburg.