Fietsdoorsteken

In opdracht van de gemeente Maastricht heb ik in 2023 een inventarisatie gemaakt van wensen voor fietsdoorsteken in Maastricht. Het belangrijkste eindproduct bestaat uit een presentatie van 81 locaties met voor iedere locatie een beschrijving van de betekenis en een voorstel voor fysieke ingrepen.

Veldonderzoek en kaartanalyse vormden de basis van de inventarisatie.

In Maastricht komt het vaker voor dat de ontsluiting van wijken en buurten niet goed past bij de eigenschappen van het fietssysteem. Deze wijken hebben een auto-ontsluiting, busroute en voetgangersontsluiting, maar de fietser valt er tussen wal en schip.

Het vaker openstellen van voetgangersdoorsteken voor fietsers, waar nodig met fysieke aanpassingen, biedt allerlei mogelijkheden om tegemoet te komen aan vanzelfsprekende wensen van fietsers (zoals autoluwe routes, veilige oversteken en korte verbindingen).

Ook zijn wensen opgenomen voor fietstoegangen van bestemmingen als stallingen en fietsparkeerplaatsen bij allerlei voorzieningen. Met voorstellen voor fietsbare, veilige, herkenbare en uitnodigende entrees.