Fietsambities van de provinciebesturen

Na de provinciale verkiezingen van 2019 formuleerden alle 12 provinciebesturen ambities voor de navolgende vier jaren. In opdracht van de Fietsersbond deed ik een vergelijkend onderzoek naar de fietsrelevante onderwerpen van alle nieuwe bestuursakkoorden.

Het Fietsberaad publiceerde een samenvatting van het onderzoeksresultaat.