Aansluitpunten

Zonder aansluitingen is een fietspad zinloos voor fietsers. Het belangrijkste punt van een fietspad is dan ook het begin. Het beginpunt is andersom gezien een eindpunt. De locatie en de inrichting van de aansluitingen verdienen dus bijzondere aandacht.

Wat zijn de elementen van goede aansluitpunten en waarom?

We zien een informatief beginpunt: het verkeersbord toont een fietsfunctie en de vormgeving belooft een aangenaam fietspad door het groen. Het is ondanks de bocht in de weg ook een veilig eindpunt: het is een rustige weg en fietsers komen niet onverwacht op een rijbaan terecht. (Oostkapelle)
Waarheen en hoever? Hoeveel zinvolle informatie biedt de bescheiden paddenstoel wel niet! (Nijemirdum)
De herkenbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van deze doorsteek is mede een gevolg van het verkeersplateau. Alleen híer is de straat parkeervrij. Het trottoir verhoogt de veiligheid van fietsers die het fietspad verlaten doordat het functioneert als overgangsgebied. Ook kunnen via het trottoir de bochten worden genomen. De doorgang tussen de paaltjes is wat krap om de bocht goed af te ronden. (Maastricht)
Een fraaie pauze-/schuilplek tilt het beginpunt van dit fietspad naar hoog niveau. (Hermalle sur Huy)
Zeer comfortabele én veilige aansluiting door goede bochten. Door het ontbreken van obstakels kan alle aandacht naar de omgeving. En daar profiteren de fietsers van een nabije snelheidsremmer. Krijg je hier vanaf het fietspad voorrang? (Sneek)
In dit lege landschap is weinig nodig. Er is ook geen voorrang geregeld, dat is oppassen. (Texel)
In het donkere bos is juist extra herkenbaarheid nodig. Bovendien is het een risico als een fietspad zonder zichtveld direct op een rijbaan uitkomt. Een simpele toevoeging aan de paal maakt de ligging van het beginpunt in de donkere zone zichtbaar en verhoogt de attentiewaarde. De weg is een autoluwe recreatieweg met een snelheidslimiet van 30 km/uur. (Texel)
Groene toegangspoort tot fietsroute over een voormalige trambaan. Met een kunstzinnig landmark en een rust-/ontmoetingsplek. (Tongeren)
Het muurtje is laag gehouden en de stoeprand ook. Ook hier is het trottoir een overgangsgebied met attentieverhogende betekenis voor fietsers die naar de kruising fietsen. De middelen waarmee deze entree is vormgegeven harmoniëren met het groene karakter van het pad. Op de scherpe bocht na is dit een uitnodigende entree. (Leidse Rijn)

Een helder en verkeersveilig slingerhek onderaan een helling bij de aansluiting op een weg. Echter, op drukke tweerichtingsfietspaden belemmert zo’n heftige overgang een soepele afwikkeling. (Texel)

Kijk nog even terug: een paaltje is géén essentieel herkenbaarheidskenmerk. Als het noodzakelijk is om auto’s fysiek te weren met paaltjes dan is een goede inpassing daarvan nodig. Als het wenselijk is om de snelheid van fietsers die de kruising naderen te verlagen vanwege de verkeersveiligheid, dan is het vormgeven van een overgangszone een belangrijk aandachtspunt. Middelen daarbij zijn berminrichting, bestrating en/of markering. Heel nuttig kan het aanpassen van de kruisende weg zijn, bijvoorbeeld door aanbrengen van een plateau of het uitbouwen van een stoep over een deel van de rijbaan.

Deze uitgebreide overgangszone van een druk fietspad heeft als elementen een S-bocht, lengtemarkeringen, dwarsmarkeringen, een zebra over het fietspad, bewegwijzering, andere borden en een aparte rechtsafstrook op het fietspad van de weg (niet zichtbaar op de foto). Met deze nadruk op verkeerstechniek is het karakter van het duinfietspad er wel wat verloren gegaan. (Katwijk)

Tenslotte een aansluitpunt dat duidelijk voor verbetering vatbaar is:

Het merkwaardige beginpunt van het 125 kilometer lange Vennbahnfietspad. De herkenbaarheid, de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid zijn voor verbetering vatbaar. (Aken)
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *