Verbondenheid ervaren

De fiets verbindt niet slechts A met B. De fiets verbindt nog meer dan A tot en met B!

Openheid naar de wereld. Maakt verbinden mogelijk.

Samen gaan. Mits daarvoor ruimte is.

Mobiliteitsgelijkheid verbindt tieners.

Nog net mobiel dankzij je driewieler. Verbinding van mens, voertuig en omgeving, van mens en maatschappij.

Amsterdam is een geweldig voorbeeld voor verbondenheid van stad en fiets. Al wordt deze menselijke habitat wel bedreigd door te grote toeloop.

Een fietsparadijs vol met leven, allerlei mensen en allerlei bestemmingen. Hier een ruimtelijke verbinding met de binnenstad door een iconisch gebouw. De foto bevat nog meer hints naar kwaliteiten en voorwaarden.

Soms geeft een stad zich aan jou speciaal. Genieten op de fiets.

Aanspreekbaarheid. Versterkt ook klantenbinding.

Hier ben je zonder enige twijfel welkom!

Verbinding met creatieve klasse. In meerdere betekenissen.

Een betekenisvolle verbinding van wijken en een dagelijkse portie groenbeleving.

Weelderig groen langs een provinciale weg kan dankbaarheid voor beschutting en bewondering oproepen.

Liefde. Zelfs langs een stadsweg.

Een geweldig evenement verbindt oude en nieuwe fietsvrienden. In dat prachtige heuvelland.

Ervaring van ruimte en openheid bij een fietstochtje kan een gevoel van bevrijding geven.

Verbinding met het landschap en de elementen door zien, horen, voelen en ruiken.

Er wordt je vrede toegewenst. Een verbinding met het goddelijke?

Verbondenheid van fietshelden en bewonderaars.

Afstappen voor verdieping.

Het zou mooi zijn om alle duurzame mobiliteit (fietsen, lopen, spoorvervoer) te verbinden met mobiliteitsgeluk. Onder de juiste omstandigheden kan met de fiets sterke verbondenheid met de sociale en ruimtelijke omgeving ontstaan. Dat vraagt om iets meer dan alleen techniek en functionaliteit!

Mobiliteitsgeluk.

Wetenschappelijke informatie over dit thema is te vinden bij Marco te Brömmelstroet.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Een reactie plaatsen

De nieuwe wallen

Nederlandse steden hebben zich sinds hun ontstaan lange tijd beschermd met muren, wallen, grachten en andere vestingwerken. De termen binnenstad en buitengebied geven een groot onderscheid aan. In de 19e eeuw vormden omvangrijke vestingwerken een knellende band om veel steden. Met de Vestingwet van 1874 werd de verdedigingsfunctie van steden opgeheven en konden steden zich gaan uitbreiden en verkeer beter faciliteren. Ik constateer dat de vanzelfsprekende verbinding van stad en ommeland die na het slechten van de vestingwerken ontstond, door meerdere ontwikkelingen helaas niet overal stand houdt.

Muur om de stad

Wal om de stad

Gracht om de stad

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Paradijs op aarde

Deze galerij bevat 2 foto's.

Begin 2017 bezocht ik een presentatie van Riccardo Marini. Marini is een medewerker van Jan Gehl, de Deense architect die als persoonlijke missie heeft om mensen centraal te stellen bij stedelijke ontwikkeling. Anders gezegd, om van een stad het paradijs … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Fietsstad Potsdam

Deze galerij bevat 7 foto's.

De vele fietsers, toegankelijkheid, groene lopers, wegwijzers, gespreide stallingen, het uitstekende en goedkope regionale openbaar vervoer, aanpassend gedrag van automobilisten en een tolerante cultuur maken van tuin- en universiteitsstad Potsdam (160.000 inwoners, gelegen tegen Berlijn) een voorbeeldige fietsstad. Zoals in … Lees verder

Meer galerijen | 1 reactie

Vlak fietsen blijft de norm

Deze galerij bevat 1 foto.

Regelmatig hoor ik de vraag of het wel nodig is om te blijven streven naar vlakke fietsroutes in heuvelachtig gebied, gelet op de komst van de elektrische fiets en gelet op de aantrekkingskracht die hellingen hebben voor fietsers van buiten … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Meer fiets? Wijs de weg!

Deze galerij bevat 1 foto.

Meer fiets? Wijs de weg! De laatste jaren is veel aandacht gegeven aan knooppuntenbewegwijzering en weinig aan de bewegwijzering van kernen. Mijn stelling is dat het Limburgse fietsklimaat sterk verbetert als alle gemeenten fietsbewegwijzering plaatsen bij goede schakels (vaak historische … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen